آنزیممحصولات کیاژن

PFU DNA پلی مراز

PFU DNA Polymerase

DNA پلیمراز Pfu آنزیمی است که در آرکی های هایپرترموفیلیک Pyrococcus Furiosus یافت می شود و مسئول همانند سازی از DNA ارگانیسم در حین تقسیم سلولی است.

ورود به صفحه خرید Pfu DNA polymerase

در محیط آزمایشگاهی، از Pfu برای تکثیر DNA در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده می شود.

DNA پلیمراز Pfu دارای قابلیت تحمل حرارتی و تصحیح است که باعث برتری آن نسبت به Taq DNA پلیمراز می شود.

برخلاف DNA پلیمرازTaq ، DNA پلیمراز Pfu دارای فعالیت تصحیح اگزونوکلئازی ′3 به ′5 است ، به این معنی که همانطور که DNA از انتهای ′5 به ′3 ساخته می شود، با فعالیت اگزونوکلئازی آنزیم، بلافاصله نوکلئوتیدهای اشتباه در انتهای ′3 رشته DNA جدید حذف می شود.

در نتیجه ، قطعات PCR تولید شده توسط پلیمراز Pfu خطاهای کمتری نسبت به قطعات PCR تولید شده توسط Taq خواهند داشت.

Pfu تجاری موجود در بازار به طور معمول منجر به خطای 1 در 1.3 میلیون جفت باز می شود.

با این حال، Pfu سرعت کندتری دارد و به طور معمول برای تکثیر 1 کیلو باز DNA در 72 درجه سانتیگراد به 1-2 دقیقه زمان در هر چرخه نیاز دارد.
از این رو استفاده از DNA پلیمراز Pfu در تکنیک هایی که برای سنتز DNA به دقت بیشتر و خطای کمتری نیاز دارند، نسبت به DNA پل یمراز Taq برتری و اولویت دارد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا