آنزیممحصولات کیاژن

PFU DNA پلی مراز

PFU DNA Polymerase

DNA پلیمراز Pfu آنزیمی است که در آرکی های هایپرترموفیلیک Pyrococcus Furiosus یافت می شود و مسئول همانند سازی از DNA ارگانیسم در حین تقسیم سلولی است.

ورود به صفحه خرید Pfu DNA polymerase

در محیط آزمایشگاهی، از Pfu برای تکثیر DNA در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده می شود.

DNA پلیمراز Pfu دارای قابلیت تحمل حرارتی و تصحیح است که باعث برتری آن نسبت به Taq DNA پلیمراز می شود.

برخلاف DNA پلیمرازTaq ، DNA پلیمراز Pfu دارای فعالیت تصحیح اگزونوکلئازی ′3 به ′5 است ، به این معنی که همانطور که DNA از انتهای ′5 به ′3 ساخته می شود، با فعالیت اگزونوکلئازی آنزیم، بلافاصله نوکلئوتیدهای اشتباه در انتهای ′3 رشته DNA جدید حذف می شود.

در نتیجه ، قطعات PCR تولید شده توسط پلیمراز Pfu خطاهای کمتری نسبت به قطعات PCR تولید شده توسط Taq خواهند داشت.

Pfu تجاری موجود در بازار به طور معمول منجر به خطای 1 در 1.3 میلیون جفت باز می شود.

با این حال، Pfu سرعت کندتری دارد و به طور معمول برای تکثیر 1 کیلو باز DNA در 72 درجه سانتیگراد به 1-2 دقیقه زمان در هر چرخه نیاز دارد.
از این رو استفاده از DNA پلیمراز Pfu در تکنیک هایی که برای سنتز DNA به دقت بیشتر و خطای کمتری نیاز دارند، نسبت به DNA پل یمراز Taq برتری و اولویت دارد.

مشاهده بیشتر

1 دیدگاه

  1. Packed with antioxidants, chaga mushroom is available in tea or supplement form. In herbal or caffeinated tea, people prepare mushroom tea with almost any psychedelic mushroom and optional supplements like lemon peels, orange juice, vanilla, or coconut milk. Psilocybe cubensis is the most common psychedelic strain. Psilocybin mushrooms aren’t the only form of fungus used in homebrewing. Hi Barbara! I haven’t actually created a recipe with them yet because I actually like the mushroom-y flavour of Reishi Tea! It would probably taste good mixed with herbs though. Terms & Conditions Whether you enjoy your tea in the morning at home, in the afternoon, evening or on your way to work, we recommend making yourself comfortable and taking some time to tune in with your body. Mushroom tea is best enjoyed in a relaxed environment, so kick back, take five minutes out of your day, and enjoy a warm and soothing Rritual designed just for you.

    Finally, foraging for shrooms can carry legal risks. While foraging for wild mushrooms is legal, deliberately foraging for magic mushrooms containing psilocybin is a different matter. At the federal level, psilocybin mushrooms are classified as a Schedule I substance under the Controlled Substances Act, which means it is illegal to cultivate or possess them for personal consumption or distribution. But how does psilocybin help treat depression? In short: Researchers aren’t quite sure yet. But they have some ideas.  The Cambodian is the perfect mushroom strain for the novice psilocybin user. Are you curious about how magic mushrooms work? Then go for the Cambodian growkit, PES Hawaii growkit, Thai Mushroom growkit or the Mexican Mushroom growkit. These are the strains for a mild light trip! Mild visuals and body energy, accompanied by philosophical conversations and insights. The Cambodian magic mushrooms were first discovered in the region of the Angkor Wat temple complex in Cambodia. This Cambodian magic mushroom growkit is mystical and magic in a box!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا