• واردات و فروش آنزیم های برشی کمپانی ترمو فیشر
  • بنر آنزیم های برشی کمپانی Neb
  • بنر محصولات qiagen
  • بنر محصولات ترمو فیشر thermo fisher
  • بنر محصولات مرک (سیگما)

  • بنر آنزیم های برشی کمپانی Neb
  • واردات و فروش آنزیم های برشی کمپانی ترمو فیشر
  • بنر محصولات مرک (سیگما)
  • بنر محصولات qiagen
  • بنر محصولات ترمو فیشر thermo fisher

خدمات متنوع و باکیفیت شرکت کیاژن

سنتز ژن | Gene Synthesis

متاژنوم | Metagenome

توالی یابی سنگر | Sanger Sequencing

سنتز پرایمر | Oligonucleotide Sequencing

توالی یابی ان جی اس آر ان ای | NGS RNA Sequencing

توالی یابی کامل اگزوم | NGS Whole Exome Sequencing

توالی یابی کامل ژنوم | NGS Whole Genome Sequencing

توالی یابی ایمونوپرسیپیتیشن کروماتین | ChIP Sequencing

توالی یابی ان جی اس متیلاسیون | NGS Methylation Sequencing

فروشگاه اینترنتی کیاژن

خدمات سنتز پرایمر و پروب در کشورهای اروپایی و آمریکایی

خدمات توالی یابی (NGS) و سنگر، متاژنوم

خدمات سنتز ژن با قابلیت اپتیمایز در وکتور دلخواه

ارائه خدمات آزمایشگاهی و آنالیز دیتا

واردات محصولات انحصاری شرکت های ATCC, Addgene, dsmz

واردات محصولات دارای شرایط حمل ویژه. ارائه مشاوره های تحقیقاتی

فروشگاه اینترنتی کیاژن

خدمات سنتز پرایمر و پروب در کشورهای اروپایی و آمریکایی

خدمات توالی یابی (NGS) و سنگر، متاژنوم

خدمات سنتز ژن با قابلیت اپتیمایز در وکتور دلخواه

ارائه خدمات آزمایشگاهی و آنالیز دیتا

واردات محصولات انحصاری شرکت های ATCC, Addgene, dsmz

واردات محصولات دارای شرایط حمل ویژه. ارائه مشاوره های تحقیقاتی

خدمات متنوع و باکیفیت شرکت کیاژن

سنتز ژن | Gene Synthesis

متاژنوم | Metagenome

توالی یابی سنگر | Sanger Sequencing

سنتز پرایمر | Oligonucleotide Sequencing

توالی یابی ان جی اس آر ان ای | NGS RNA Sequencing

توالی یابی کامل اگزوم | NGS Whole Exome Sequencing

توالی یابی کامل ژنوم | NGS Whole Genome Sequencing

توالی یابی ایمونوپرسیپیتیشن کروماتین | ChIP Sequencing

توالی یابی ان جی اس متیلاسیون | NGS Methylation Sequencing

بنر محصولات ویژه تولیدی کیاژن
Iso
سامانه تدارکات دولت
ایران کد فروشگاه اینترنتی کیاژن
https://kiagene.ir/mag/
orginal logo for kiagene racademy logo
لوگو شرکت کیاژن