با ثبت ۲۰ نظر کوتاه برای ۲۰ محصول متفاوت ۵۰ هزار تومان تخفیف بگیرید

کیت آزمایشگاهی

صفحه اصلی/فروشگاه/کیت آزمایشگاهی
ترتیب بر اساس:
تعداد در صفحه
فیلتر محصولات
اعمال فیلتر
دسته محصولات
دسته محصولات
دسته محصولات
دسته محصولات
دسته محصولات
محدوده قیمت

کیت آزمایشگاهی

کیت های آزمایشگاهی

بیولوژی مولکولی مطالعه جان داران در سطح مولکولی است که با حوزه های بیولوژی عمومی، شیمی، به ویژه ژنتیک و بیوشیمی همپوشانی دارد. بیولوژی مولکولی عمدتاً به درک برهمکنش ها بین سیستم های مختلف یک سلول، از جمله برهمکنش بین DNA، RNA و بیوسنتز پروتئین و نیز به یادگیری نحوه تنظیم این تعاملات می پردازد.

بیولوژی مولکولی مطالعه زیربنای مولکولی فرآیند همانند سازی، رونویسی و ترجمه مواد ژنتیکی است. دگما اصلی بیولوژی مولکولی که در آن مواد ژنتیکی به RNA رونویسی می شود و سپس به پروتئین ترجمه می شود، علیرغم این تصویر بیش از حد ساده، هنوز نقطه شروع خوبی برای درک این زمینه را فراهم می کند. با این حال، این تصویر با توجه به نقش‌های جدید در حال ظهور برای RNA در حال بازبینی است. بسیاری از کارها در بیولوژی مولکولی کمی است و اخیراً کارهای زیادی در رابط بیولوژی مولکولی و علوم کامپیوتر در بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسباتی انجام شده است. در اوایل دهه 2000، مطالعه ژن ساختار و عملکرد، ژنتیک مولکولی، یکی از برجسته ترین زیر شاخه های بیولوژی مولکولی بوده است. به طور فزاینده‌ای، بسیاری از زمینه‌های دیگر بیولوژی بر روی مولکول‌ها تمرکز می‌کنند، چه با مطالعه مستقیم یا غیرمستقیم برهم‌کنش‌های آن‌ها، مانند بیولوژی سلولی و بیولوژی تکوینی، که در آن از تکنیک‌های بیولوژی مولکولی برای استنتاج ویژگی‌های تاریخی جمعیت‌ها یا گونه‌ها استفاده می‌شود.

از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960، زیست شناسان مولکولی یاد گرفته اند که اجزای مولکولی سلول ها و موجودات را توصیف، جداسازی و دستکاری کنند. این اجزا شامل DNA، که مخزن اطلاعات ژنتیکی است، RNA، یکی از بستگان نزدیک DNA که عملکردهای آن از خدمت به عنوان یک کپی موقت از DNA تا عملکردهای ساختاری و آنزیمی واقعی، و همچنین بخش عملکردی و ساختاری دستگاه ترجمه را شامل می شود و پروتئین ها، اصلی ترین نوع ساختاری و آنزیمی مولکول در سلول ها هستند.

کیت چیست ؟  انواع کیت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی کدامند و از چه تکنیک هایی پیروی میکنند؟

مهمترین مساله قبل از شروع تمامی تکنیک های بیولوژی مولکولی، آزمایشگاهی،کلینیکال وحتی بیوشیمیایی دسترسی به مجموعه ابزارهای مورد نیاز جهت انجام آزمایش است محقق یا متخصص مربوطه طبق پروتکل های آموزش دیده مواد و تجهیزات مورد نیاز خود را لیست کرده و از مواد خام با تکنیک های متفاوت شیمیایی و مولکولی، محصول انتهایی مورد نیاز در آزمایشات خود را میسازد ساخت و اماده سازی مواد و ملزومات ایرادات بزرگی به همراه دارد از جمله:

 • کیفیت و کمیت محصول ایجاد شده به بوته آزمایش در نیامده و دارای تاییده هیچ استانداردی نیست.
 • زمان صرف شده جهت آماده سازی این مواد و ملزومات برای کلینیک ها و تکنسین های آزمایشگاهی بسیار زیاد است.
 • متخصص و محقق هر بار مجبورند مقادیر متفاوتی از محصول را بسازند و با توجه یه تنوع مواد اولیه ممکن است به محصولات نهایی متفاوت با پروتکل ساخت یکسان دست یابند.
 • مواد و ملزومات ساخته شده به شیوه سنتی سرعت و راحتی لازم در انجام آزمایشات را ندارند.

برای حل مشکلات مربوطه شرکت ها و موسسات تحققیقاتی متفاوت مجموعه ای از ابزارها و تجهیزات مورد نیاز یک آزمایش را در قالب یک بسته کاملا آماده به نام کیت ارائه میکنند و هر آزمایش ممکن است کیت های مختص به خود را داشته باشد یا یک کیت چندین آزمایش را تحت پوشش قرار بدهد این کیت ها مجبور به اخذ استاندارد های مربوطه هستند و اماده استفاده برای آزمایش و دارای سریعترین روش ممکن برای رسیدن به بهترین نتیجه خواهند بود.

انواع کیت های مورد استفاده آزمایشگاهی و تحقیقاتی شامل موارد زیر هستند:

 1. کیت استخراج ژنوم
  • کیت استخراج DNA
  • کیت استخراج RNA
 2. کیت PCR و انواع کیت تکثیر ژنوم
 3. کیت استخراج امینواسید
 4. کیت استخراج پروتئین
 5. کیت های تشخیصی
  • کیت الایزا
  • کیت رپید تست یا کیت انجام آزمایش سریع
  • کیت تشخیص مولکولی
 6. کیت کلونینگ ) شامل کیت TA Cloning Vectors‌)
 • کیت استخراج ژنوم

در زمینه های بیولوژی مولکولی و ژنتیک، تعریف ژنوم در تمام اطلاعات ژنتیکی یک موجود زنده است که از توالی های نوکلئوتیدی DNA (یا RNA در برخی ویروس های RNA) تشکیل شده است. ژنوم هسته‌ای شامل ژن‌های کدکننده پروتئین و ژن‌های غیر کدکننده و سایر مناطق عملکردی ژنوم می باشد. علاوه بر آن جلبک‌ها و گیاهان حاوی کلروپلاست‌هایی با ژنوم کلروپلاست هستند و تقریباً همه یوکاریوت‌ها دارای میتوکندری و ژنوم میتوکندری هستند.

علم مطالعه ژنوم ژنومیکس نامیده می شود. تا به امروز ژنوم بسیاری از موجودات توالی یابی شده است و پروژه بین‌المللی ژنوم انسان، توالی ژنوم انسان را در سال 2004 بعنوان اولین منبع گزارش کرد، در این گزارش توالی حدود 8 درصد از ژنوم که عمدتاً از نواحی تکراری تشکیل شده بود را از دست رفته بود و در ادامه با پیشرفت‌های فناوری که امکان توالی‌یابی بسیاری از توالی‌های تکراری را دارد DNA انسان به طور کامل کشف و توالی یابی شد، دانشمندان اولین توالی ژنوم کامل انسانی را در مارس 2022 گزارش کردند.

به منظور انجام تمامی مطالعات بر پایه DNA و یا RNA ژنومی نیاز است که به بهترین شکل و سالم ترین حالت ممکن ژنوم جاندار استخراج شود که این استخراج برپایه تکنولوژِی های جدید در صنعت کیت سازی انجام می پذیرد.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج DNA کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج RNA کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج استخراج پلازمید و تخلیص کلیک کنید.

 • کیت استخراج DNA

کیت استخراج DNA یک روش ساده و غیر سمی برای جداسازی موثر DNA با وزن مولکولی بالا از بافت، خون کامل و سلول های کشت شده ارائه می کند. بسته به ماده اولیه، کل استخراج تنها دو تا سه ساعت طول می کشد تا کامل شود و به فنل یا کلروفرم نیازی ندارد. DNA جدا شده با کیت استخراج DNA عاری از آلودگی است و ممکن است مستقیماً برای هضم محدود، کلونینگ، ساترن بلات، تقویت PCR و سایر تکنیک‌های آنالیز DNA استفاده شود. کیت استخراج DNA اصلاحی در روشی است که بر اساس جداسازی پروتئین آلوده از DNA با رسوب نمک است. این روش شامل هضم پروتئین های سلولی، حذف بعدی پروتئین ها با نمک زدن با استفاده از کلرید سدیم استاندارد، رسوب DNA با اتانول و تعلیق مجدد در بافر انتخابی است. تعداد نمونه هایی که ممکن است به طور همزمان با استفاده از این تکنیک پردازش شوند، تنها با فضای موجود سانتریفیوژ محدود می شود.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج DNAکلیک کنید.

 • کیت استخراج RNA

جداسازی RNA سالم برای بسیاری از تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل بیان ژن ضروری است (به عنوان مثال RT-PCR). کیت استخراج RNA کل استخراج RNA را از بافت ها امکان پذیر می کند. هنگام خالص سازی RNA، استفاده از یک روش بهینه برای نوع نمونه شما بسیار مهم است. کیت های استخراج RNA قابل اطمینان، تولید بالای RNA با کیفیت بالا و عاری از آلاینده ها و بازدارنده ها را تضمین می کند. پروتکل‌های ساده‌شده با معرف‌های استخراج RNA بهینه، کار را ساده می‌کنند و برای انواع نمونه، فرمت‌ها و خروجی‌های خاص شما و همچنین برای پردازش دستی و خودکار بهینه می‌شوند.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج RNA کلیک کنید.

 • کیت PCR

یکی از مهمترین روش های بیولوژی مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction) است که در سال 1984 توسط Kary Mullis ابداع شد. این تکینک نام خود را از یکی از DNA پلیمراز که برای تکثیر قطعه ای از DNA از طریق همانندسازی آنزیمی در شرایط آزمایشگاهی استفاده می شود، گرفته است. با پیشرفت PCR، DNA تولید شده به عنوان یک الگو برای همانند سازی استفاده می شود. این آنزیم یک واکنش زنجیره ای را به حرکت در می آورد که در آن الگوی DNA به طور تصاعدی تکثیر می شود. با PCR، می توان یک یا چند کپی از یک قطعه DNA را در چندین مرتبه تکثیر کرد و میلیون ها یا بیشتر کپی از قطعه DNA تولید کرد، سپس توسط تکنیک الکتروفورز ژل بعنوان یکی از ابزارهای اصلی بیولوژی مولکولی نتیجه را مشاهده کرد. اساس کار این است که DNA، RNA و پروتئین ها را می توان با استفاده از یک میدان الکتریکی از هم جدا کرد. در الکتروفورز ژل آگارز، DNA و RNA را می توان بر اساس اندازه با عبور DNA از طریق ژل آگارز جدا کرد.

تقریباً تمام کاربردهای PCR از یک DNA پلیمراز پایدار در برابر حرارت، مانند Taq polymerase، آنزیمی که در اصل از باکتری Thermus aquaticus جدا شده است، استفاده می‌کنند. این DNA پلیمراز تک رشته DNA جدید را از بلوک های سازنده DNA یا نوکلئوتیدها، با استفاده از DNA تک رشته ای به عنوان الگو و الیگونوکلئوتیدهای DNA (که آغازگرهای DNA نیز نامیده می شوند)، می سازد. اکثریت قریب به اتفاق روش های PCR از چرخه حرارتی استفاده می کنند، به عنوان مثال، به طور متناوب نمونه PCR را گرم و سرد می کنند تا یک سری مراحل دمایی مشخص ایجاد شود، این مراحل چرخه حرارتی برای جداسازی فیزیکی رشته ها (در دماهای بالا) در یک مارپیچ دوگانه DNA (ذوب DNA) که به عنوان الگو در طول سنتز DNA (در دماهای پایین تر) استفاده می شود، ضروری هستند.

امروزه از PCR در فرایند های مختلفی از قبیل، کلونینگ DNA ، فیلوژنی مبتنی بر DNA، یا تجزیه و تحلیل عملکردی ژن ها، تشخیص بیماری های ارثی، شناسایی اثر انگشت ژنتیکی (مورد استفاده در علوم پزشکی قانونی و آزمایش پدری)، توالی یابی DNA و تشخیص بیماری های عفونی استفاده می شود.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع آنزیم پلیمراز Taq کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع محلول آنزیمی آماده PCR کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج DNA کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج RNA کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های تشخیص کرونا کلیک کنید.

به منظور مشاهده سرویس توالی یابی Sanger کلیک کنید.

به منظور مشاهده سرویس توالی یابی NGS کلیک کنید.

 • کیت جداسازی و آنالیز آمینواسید ها

آمینو اسیدها مولکول هایی هستند که با هم ترکیب می شوند و پروتئین ها را تشکیل می دهند. اسیدهای آمینه و پروتئین ها اجزای سازنده زندگی هستند. هنگامی که پروتئین ها هضم یا تجزیه می شوند، اسیدهای آمینه باقی می مانند.

20 نوع آمینو اسید مختلف وجود دارد که به سه گروه طبقه بندی می شوند:

اسیدهای آمینه ضروری

اسیدهای آمینه غیر ضروری

آمینو اسیدهای شرطی

 • آمینو اسیدهای ضروری توسط بدن ساخته نمی شوند. در نتیجه، آنها باید از غذا بیایند.

9 اسید آمینه ضروری عبارتند از: هیستیدین، ایزولوسین، لوسین، لیزین، متیونین، فنیل آلانین، ترئونین، تریپتوفان و والین.

 • اسیدهای آمینه غیر ضروری به این معنی است که بدن ما می تواند اسید آمینه را تولید کند، حتی اگر آن را از غذایی که می خوریم دریافت نکنیم.

اسیدهای آمینه غیر ضروری عبارتند از: آلانین، آرژنین، آسپاراژین، آسپارتیک اسید، سیستئین، گلوتامیک اسید، گلوتامین، گلیسین، پرولین، سرین و تیروزین.

 • آمینو اسیدهای شرطی معمولاً ضروری نیستند، مگر در مواقع بیماری و استرس.

آمینو اسیدهای شرطی عبارتند از: آرژنین، سیستئین، گلوتامین، تیروزین، گلیسین، اورنیتین، پرولین و سرین.

جداسازی دقیق، شناسایی و کمی کردن اسیدهای آمینه چالش برانگیز است. توالی اسید آمینه ساختار اولیه یک پروتئین است و برای یک پپتید یا پروتئین خاص منحصر به فرد است. اسیدهای آمینه نیز مواد اصلی در محیط کشت سلولی و خوراک مورد استفاده برای تهیه پروتئین های نوترکیب هستند. تعیین ترکیب اسید آمینه در هیدرولیزهای پروتئین/پپتید، غذاها، خوراک‌ها و آماده‌سازی‌های دارویی مهم است، زیرا نظارت منظم بر مصرف اسید آمینه فردی می‌تواند به شما در بهینه‌سازی شرایط در بیوراکتور کمک کند.  امروزه جداسازی و آنالیز آمینواسیدها توسط کیت های تولیدی شرکت های مختلف بسیار آسان و کم هزینه شده اند.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های جداسازی و آنالیز آمینواسیدها کلیک کنید.

 • کیت استخراج پروتئین

پروتئین یک ماده طبیعی و بسیار پیچیده است که از واحدهای اسید آمینه تشکیل شده است که توسط پیوندهای پپتیدی به هم متصل شده اند. پروتئین ها در همه موجودات زنده وجود دارند و شامل بسیاری از ترکیبات بیولوژیکی ضروری مانند آنزیم ها، هورمون ها و آنتی بادی ها هستند. یک مولکول پروتئین در مقایسه با مولکول های شکر یا نمک بسیار بزرگتر است و از آمینو اسیدهای زیادی تشکیل شده است که به هم متصل شده و زنجیره های بلندی را تشکیل می دهند، درست مانند دانه هایی که روی یک رشته چیده شده اند. حدود 20 اسید آمینه مختلف وجود دارد که به طور طبیعی در پروتئین ها وجود دارد. پروتئین هایی با عملکرد مشابه ترکیب و توالی اسید آمینه مشابهی دارند.

کیت استخراج پروتئین برای استخراج پروتئین ها به هدف انواع کاربردهای پروتئومیکس کاربرد دارد. این کیت حاوی یک بافر اختصاصی بوده که با به حداکثر رساندن استخراج پروتئین از سلول‌ها و بافت‌ها در شرایطی که با اهداف پروتئومیکس پایین‌دستی سازگار است. بافر استخراج پروتئین حاوی عوامل کاهنده و SDS می باشد که امکان استخراج کامل پروتئین ها از سلول ها و بافت ها را فراهم می کند.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های جداسازی و استخراج پروتئین کلیک کنید.

 • کیت های تشخیصی

کیت های تشخیصی به ما این امکان را می دهند که نه تنها پیچیدگی های مرتبط با تشخیص های مبتنی بر روش های سنتی را کم کنیم، بلکه به طور عملیاتی ویژگی های بیماری را از طریق استفاده از استراتژی ها و ابزارهای نوآورانه درک کرده و روند درمانی مناسب را پیش بگیریم. به طور کلی و بر طبق تعریف کیت ها مجموعه هایی هستند که می توانند شامل هر مایع یا پودری متداول شامل سنجش، معرف ها، بافرها و محلول های دیگر باشند که امکان شناسایی دقیق عوامل بیماری زا از سرطان گرفته تا مالاریا را فراهم می کنند.

کیت ها به طور عمده بر مبنای روش عملکرد به 3 دسته تقسیم می شوند:

 • کیت های بر پایه الایزا
 • کیت های تشخیص سریع
 • کیت های تشخیص مولکولی

در گروه بندی بعدی، این 3 دسته از کیت ها هر کدام می توانند در تشخیص عوامل مختلفی دخیل باشند، که شامل موارد ذیل می باشند:

 • انکولوژی
 • بیماری های عفونی
 • التهاب و ایمونولوژی
 • پوست
 • هماتولوژی
 • بارداری

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های تشحیص الایزا کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های تشحیص سریع کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های تشحیص مولکولی کلیک کنید.

 • کیت های الایزا

الایزا بر این اصل کار می کند که آنتی بادی های خاص به آنتی ژن هدف متصل می شوند و وجود و کمیت اتصال آنتی ژن را تشخیص می دهند. به منظور افزایش حساسیت و دقت سنجش، صفحه باید با آنتی بادی هایی با میل ترکیبی بالا پوشانده شود. ELISA می تواند اندازه گیری مفیدی از غلظت آنتی ژن-آنتی بادی ارائه دهد.

کیت ‌های ELISA سنجش‌های ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم هستند که برای تشخیص و بررسی سریع کمیت پروتئین‌های هدف، آنتی‌بادی‌ها و سایر اهداف محلول مورد بررسی طراحی شده‌اند. امروزه مجموعه ای متنوع از کیت های ELISA با کیفیت بالا برای ارائه طیف وسیعی از علایق تحقیقاتی تولید شده است و پروتئین هدف ما می تواند شامل طیف گسترده‌ای از پروتئین‌های محلول (سیتوکین‌ها، فاکتورهای رشد، مولکول‌های سیگنال‌دهنده) و همچنین فاکتورهای رونویسی و تغییرات پس از ترجمه باشد.

این کیت های الایزا شامل صفحات از پیش پوشش داده شده با آنتی بادی های جذب/تشخیص، استانداردها، بافرها و معرف های جانبی می باشد. هر کیت برای اطمینان از دقت، صحت، حساسیت، ویژگی و تکرارپذیری از طریق اعتبارسنجی مناسب برای هدف و تست پایداری می‌گذرد.

بسته به روش های مختلف مورد استفاده برای اتصال بین آنتی ژن و آنتی بادی ها، تست های الایزا را می توان به سه نوع طبقه بندی کرد:

الایزا مستقیم (صفحه پوشش داده شده با آنتی ژن، غربالگری آنتی بادی)

الایزا غیر مستقیم (صفحه پوشش داده شده با آنتی ژن، غربالگری آنتی ژن/آنتی بادی)

الایزا ساندویچ (صفحه پوشش داده شده با آنتی بادی، غربالگری آنتی ژن)

الایزا رقابتی (غربالگری آنتی بادی)

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های تشحیص الایزا کلیک کنید.

 • کیت های تشخیص سریع

تست‌های سریع برای استفاده در مواردی طراحی شده‌اند که نتیجه آزمایش غربالگری اولیه مورد نیاز است و به‌ویژه در مواقع ای که فرصت و منابع مالی محدود باشد بسیار مفید هستند. خصویات مهم تست های سریع شامل:

 • کیفیت بالا
 • سرعت بالا (10 دقیقه تا 2 ساعت) و روش آسان.
 • آزمایشات مبتنی بر روش های آگلوتیناسیون، ایمونوکروماتوگرافی، ایمونو نقطه و/یا ایمونوفیلتراسیون.
 • معمولا به تجهیزات اضافی کمی نیاز دارند یا در مواردی به هیچ وسیله اضافی نیاز ندارند.
 • امکان نگهداری در دمای اتاق برای مدت طولانی.
 • نتایج یک روزه امکان درمان به موقع را فراهم می کند.

شرکت ها کیت های مراقبت های بهداشتی خانگی با کیفیت بالا مانند تست سریع HIV، تست سریع مالاریا، تست سریع دنگی، تست سیفلیس و تست آنفلوانزا را ارائه می دهند.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های تشحیص سریع کلیک کنید.

 • کیت های تشخیص مولکولی

کیت های تشخیصی مولکولی، آزمایش‌های آزمایشگاهی را با دقت زیست‌شناسی مولکولی ترکیب می‌کند و روش تشخیصی سنتی که آزمایشگاه‌های بالینی و بهداشت عمومی برای بررسی ژنوم‌های انسانی، ویروسی و میکروبی، ژن‌های آنها مورد استفاده قرار می دادند را متحول کرده است. آزمایش‌ توسط کیت های تشخیصی مولکولی به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و جایگزین آزمایش‌های مرسوم متعددی در بسیاری از زمینه‌های پزشکی آزمایشگاهی از جمله سرطان‌شناسی، بیماری‌های عفونی، شیمی بالینی و ژنتیک بالینی شده‌اند. پیشرفت‌ها در کیت های تشخیصی مولکولی به بهبود دقت و سرعت ادامه می‌دهد که با آن می‌توانیم پاتوژن‌های میکروبی را شناسایی کنیم یا ژن‌های بیمار را تجزیه و تحلیل کنیم، و در حال تبدیل شدن به یک جنبه ضروری از مداخلات و درمان‌های متناسب با بیمار است. انواع کیت های تشخیص مولکولی شامل موارد زیر می شوند.

 • کیت های تشخیص سرطان
 • کیت های تشخیص بیماری های عفونی
 • کیت های تشخیص بیماری های پوست
 • کیت های تشخیص بیماری های خونی
 • کیت های تشخیص ناهنجاریها و جنسیت جنین

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های تشحیص مولکولی کلیک کنید.

 • کلونینگ Cloning

یکی دیگر از اساسی‌ترین تکنیک‌های بیولوژی مولکولی برای مطالعه عملکرد پروتئین، کلونینگ بیانی است که یک تکنیک شبیه‌سازی DNA برای تولید کتابخانه‌ای از کلون‌ها است که هر کلون یک پروتئین را بیان می‌کند. این کتابخانه سپس به هدف ویژگی ژن مورد نظر غربالگری می شود و کلون های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل بیشتر بازیابی می شوند. یک مثال می تواند استفاده از یک کتابخانه بیان برای جداسازی ژن هایی باشد که می توانند مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد کنند. وکتورهای بیان یک نوع تخصصی از وکتور شبیه سازی هستند که شامل سیگنال های رونویسی و انتقالی مورد نیاز برای تنظیم ژن مورد نظر می باشد. سیگنال های رونویسی و ترجمه ممکن است به صورت مصنوعی ایجاد شوند تا بیان ژن مورد نظر را آسان تر تنظیم کنند. معمولاً هدف نهایی شبیه سازی بیان، تولید مقادیر زیادی پروتئین خاص است. برای این منظور، یک کلون بیان باکتری ممکن است شامل یک محل اتصال ریبوزوم (توالی Shine-Dalgarno) برای افزایش ترجمه RNA پیام‌رسان (mRNA) ژن مورد نظر، یک توالی پایان رونویسی، یا در یوکاریوت‌ها، توالی‌های خاص برای ارتقاء پس از آن باشد. در این روش، DNA کدکننده پروتئین مورد نظر (با استفاده از PCR و/یا آنزیم‌های محدودکننده) در یک پلاسمید (معروف به ناقل بیان) کلون می‌شود. این پلاسمید ممکن است دارای عناصر پروموتور ویژه ای برای تولید پروتئین مورد نظر باشد و همچنین ممکن است دارای نشانگرهای مقاومت آنتی بیوتیکی برای کمک به غربالگری پلاسمید باشد. این پلاسمید می تواند به سلول های باکتریایی یا حیوانی منتقل شود. وارد کردن DNA به سلول های باکتریایی می تواند با تبدیل (از طریق جذب DNA)، کونژوگاسیون (از طریق تماس سلول-سلول) یا با انتقال (از طریق ناقل ویروسی) انجام شود. وارد کردن DNA به سلول‌های یوکاریوتی، مانند سلول‌های حیوانی، با روش‌های فیزیکی یا شیمیایی، ترانسفکشن نامیده می‌شود.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های کلونینگ کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج استخراج پلازمید و تخلیص کلیک کنید.

 • کیت TA Cloning

کلون سازی TA یکی از ساده ترین و کارآمدترین روش ها برای کلون سازی محصولات PCR است. این روش از فعالیت ترانسفراز نهایی برخی از DNA پلیمرازهای گرمادوست، از جمله پلیمراز Thermus aquaticus (Taq) استفاده می کند. Taq پلیمراز دارای فعالیت غیر وابسته به الگو است که ترجیحاً یک آدنوزین منفرد را به انتهای 3′ یک مولکول DNA دو رشته ای اضافه می کند، بنابراین اکثر مولکول های PCR تقویت شده توسط Taq polymerase دارای اورهنگ های 3′-A هستند. استفاده از یک “وکتور T” خطی شده که دارای اورهانگ های منفرد 3′-T در هر دو انتها است، امکان کلون سازی مستقیم و با کارایی بالا محصولات PCR را فراهم می کند که با مکمل بودن بین اورهانگ های محصول PCR 3′-A و 3′-T تسهیل می شود. روش کلون‌سازی TA را می‌توان به راحتی تغییر داد به طوری که می‌توان از همان وکتور T برای کلون ‌سازی هر قطعه DNA دو رشته‌ای، از جمله محصولات PCR تکثیر شده توسط هر DNA پلیمراز، و همچنین تمام گونه‌های DNA با انتهای بلانت و چسبنده استفاده کرد. این تکنیک به ویژه زمانی مفید است که سایت های محدود(restriction sites) سازگار برای سابکلون کردن قطعات DNA از یک ناقل به ناقل دیگر در دسترس نباشد. همچنین توسط این وکتورها کلون سازی جهت دار با همی فسفوریلاسیون مناسب هر دو ناقل T و درج امکان پذیر می شود. به طور کلی می توان بیان کرد که با در دست داشتن یک TA-vector، هر قطعه DNA را می توان بدون به خطر انداختن کارایی کلون سازی، راحت و به صورت مقرون به صرفه، کلون کرد.

کیت های آزمایشگاهی

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های کلونینگ کلیک کنید.

به منظور مشاهده لیست انواع کیت های استخراج استخراج پلازمید و تخلیص کلیک کنید.

عنوان