توضیحات

رک سر سمپلر زرد از جنس پلاستیک بوده و 96 خانه جهت قرار گیری سرسمپلر زرد (10-100) طرح  گیلسون دارد.