توضیحات

رک سر سمپلر آبی از جنس پلاستیک بوده و 96 خانه جهت قرار گیری سرسمپلر آبی (100-1000) طرح اپندورف و گیلسون دارد.