• بنر آنزیم های برشی کمپانی Neb
  • واردات و فروش آنزیم های برشی کمپانی ترمو فیشر
  • بنر محصولات مرک (سیگما)
  • بنر محصولات ترمو فیشر thermo fisher
  • بنر محصولات qiagen

خدمات متنوع و باکیفیت شرکت کیاژن

سنتز ژن | Gene Synthesis

متاژنوم | Metagenome

توالی یابی سنگر | Sanger Sequencing

سنتز پرایمر | Oligonucleotide Sequencing

توالی یابی ان جی اس آر ان ای | NGS RNA Sequencing

توالی یابی کامل اگزوم | NGS Whole Exome Sequencing

توالی یابی کامل ژنوم | NGS Whole Genome Sequencing

توالی یابی ایمونوپرسیپیتیشن کروماتین | ChIP Sequencing

توالی یابی ان جی اس متیلاسیون | NGS Methylation Sequencing

مشاهده صفحه خدمات کیاژن

فروشگاه اینترنتی کیاژن

خدمات سنتز پرایمر و پروب در کشورهای اروپایی و آمریکایی

خدمات توالی یابی (NGS) و سنگر، متاژنوم

خدمات سنتز ژن با قابلیت اپتیمایز در وکتور دلخواه

ارائه خدمات آزمایشگاهی و آنالیز دیتا

واردات محصولات انحصاری شرکت های ATCC, Addgene, dsmz

واردات محصولات دارای شرایط حمل ویژه. ارائه مشاوره های تحقیقاتی

فروشگاه اینترنتی کیاژن

خدمات سنتز پرایمر و پروب در کشورهای اروپایی و آمریکایی

خدمات توالی یابی (NGS) و سنگر، متاژنوم

خدمات سنتز ژن با قابلیت اپتیمایز در وکتور دلخواه

ارائه خدمات آزمایشگاهی و آنالیز دیتا

واردات محصولات انحصاری شرکت های ATCC, Addgene, dsmz

واردات محصولات دارای شرایط حمل ویژه. ارائه مشاوره های تحقیقاتی

خدمات متنوع و باکیفیت شرکت کیاژن

سنتز ژن | Gene Synthesis

متاژنوم | Metagenome

توالی یابی سنگر | Sanger Sequencing

سنتز پرایمر | Oligonucleotide Sequencing

توالی یابی ان جی اس آر ان ای | NGS RNA Sequencing

توالی یابی کامل اگزوم | NGS Whole Exome Sequencing

توالی یابی کامل ژنوم | NGS Whole Genome Sequencing

توالی یابی ایمونوپرسیپیتیشن کروماتین | ChIP Sequencing

توالی یابی ان جی اس متیلاسیون | NGS Methylation Sequencing

مشاهده صفحه خدمات کیاژن
تبدیل واحد آنلاین فروشگاه کیاژن
جدول تناوبی آنلاین فروشگاه کیاژن
بنر محصولات ویژه تولیدی کیاژن
Iso
سامانه تدارکات دولت
ایران کد فروشگاه اینترنتی کیاژن
https://kiagene.ir/mag/
orginal logo for kiagene racademy logo
لوگو شرکت کیاژن